Konst & Rörelsebas !


Konst

Sitt      
Ligg     
Stå      
Platt    
Snurra 
Spinn
Fint
Tass
Puss
Stegra
Famn
bära*
Rygg        
Krama; en tass
Buga

-

+++
+++
+

+++
---
---
++
+
++
+++

+++

++
+

Rörelse

Slalom
Ben
Mellan
Fot
Åttan
Backa
Pall
Om
Runt
Hopp över ben*
Runda pinne*
Sack
Kryp
Putta
Mitt
Vänd
Rulla

-

+++
++
+++

++
---
++
++
++
---
-
---
-
--
++
+++
---